بازاریابی مدرن

 

نیاز بازار مصرف، رفتار مصرف کننده، منابع موجود، سیستم توزیع و دیگر مولفه‌های تعیین کننده سازو کار عرضه و تقاضا در جامعه فعلی به شدت تحت تاثیر تکنولوژی قرار گرفته است. در این میان «بازاریابی» به عنوان هسته مرکزی رقابت، تا حد زیادی به تکنولوژی و اطلاعات به روز، وابسته بوده و راهبردهای موثر بازاریابی سمت و سویی مدرن و متفاوت پیدا کرده است. «بازاریابی مدرن» تعریفی است که فارغ از ابزار و استراتژی جدید، به نگاهی متفاوت و دیدگاه نقطه‌ای و اختصاصی نیاز دارد. استودیو تحول دیجیتالی فردا، با گردآوری متخصصان باتجربه، تحقیقات وسیع و ابزارهای مدرن و بومی شده برای فضای کسب و کار ایران، همراه شما خواهد بود تا تحول رویکردی که لازمه رقابت و سودآوری است را، تجربه کنید. 

 

 

  • بازاریابی مدرن، محدود به بازاریابی دیجیتال نمیشود.
  • بازاریابی مدرن، جمع آوری اطلاعات و تحلیل را در تمامی مراحل در نظر دارد. درواقع بازاریابی داده محور (Data driven) مهم تلقی می‌شود.
  • بازاریابی مدرن از تمامی ابزار به طور بهینه و در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده استفاده می‌کند.
  • استراتژی بازاری مدرن در کوتاه مدت قابلیت تغییر و کالیبره شدن دارد.

 

استودیو تحول دیجیتالی فردا