استودیو تحول دیجیتالی فردا، یک شتابدهنده مدرن کسب و کار با ساز و کار چند بعدی است و شکل گیری آن برآیند کار تیمی گسترده ای است که با ترکیبی از افراد مجرب در امور کارآفرینی، توسعه کسب و کار، تحول سازمانی، ارتقاء بهره وری و همکاران جوان و نخبه و نو آفرین مسلط به ابزار های فن آوری روز با هدف خلق آینده ای دگر گون و ارزشمند گرد هم آمده اند.