خلق آینده آغاز شده است، مایل هستید در خلق آینده با شما همراه شویم؟

استودیو تحول دیجیتالی فردا


فضای کسب و کارهای امروز به شدت تحت تاثیر تکنولوژی و تغییرات ناگهانی قرار گرفته است. رویکرد و رفتار یک سازمان با سابقه، در مقابله با این تغییرات می‌تواند تعیین کننده بقا، رشد و یا شکست باشد. از طرفی برای مقابله با چنین شرایطی، نمیتوان به تغییرات جزئی در سازمان و بهبودسازی مقطعی بسنده نمود. واژه تحول به معنای گذر از شرایطی فعلی و تغییراتی است که منجر به کنار گذاشتن عادت، رفتار و رویکردهای قبلی می‌شود. تحول دیجیتالی در یک سازمان و کسب و کار در تمامی ارکان تاثیر گذار بوده و از چرخه عرضه محصول یا خدمات، تا نیروی انسانی، تجربه مشتری و فرهنگ سازمانی را شامل می‌شود.

دپارتمان های اجرایی، تیم های متخصص استودیو فردا


تحقق اهداف تحول دیجیتالی و پیاده سازی اجرایی نیازمند افراد متخصص و متبحر در امور مختلفی است. استودیو تحول دیجیتالی فردا، با نگاهی دقیق نسبت به ابزار و نیازمندی های اجرایی، افراد متخصص و با تجربه را در قالب دپارتمان های مختلف تدارک دیده و با فرآیندسازی صحیح، موجب افزایش کیفیت و سرعت امور شده است.

همگام با سازمان و کسب و کار شما برای تحول دیجیتالی


تحول دیجیتالی فرآیندی است که در مدت زمان خاص و با مشارکت جمعی صورت می‌پذیرد. این فرآیند نیاز به مشارکت مدیران کسب و کار یا سازمان مربوطه و همچنین نیروهای متخصص در امر تحول دیجیتالی دارد. استودیو تحول دیجیتالی فردا، هر آن چه برای پروسه اجرایی و همچنین برنامه ریزی و تعیین رویکرد لازم است را در اختیار شما قرار می‌دهد.

همراهی و همیاری استارتاپ های خلاق ایرانی، در فردا استارتاپ استودیو


ازجمله اقدامات زیرساختی استودیو تحول دیجیتالی فردا در راستای پیاده سازی برنامه‌های تحول، تاسیس استارتاپ استودیو فردا است. این استودیو با رویکرد حمایت از استارتاپ‌های زیرساختی‌، علاوه بر توسعه و رشد اکوسیستم استارتاپی، فناوری و ابزار مورد نیاز تحول دیجیتالی را تامین خواهد کرد.